Dor · drum · Dumnezeu · Tarie

Porțile Tale

Văd lumea prin ochii Tăi
și totul este nespus de frumos,
o mare taină îmbracă Pământul.

Văd lumea prin ochii Tăi
de parcă un alt om și nu eu
locuiește în mine.

Citesc prin ziduri și cuvinte
ca într-o hartă fără legendă,
făcută de Noi pentru oamenii singuri.

Deschide-mi larg porțile,
mi-e teamă că n-or să încapă
toate comorile pe care le port în inimă.

Te rog, lasă porțile larg deschise –
dar de va încerca vreun gând urât,
Tu să nu-l lași să intre.

Tarie

Flori de piatră

A fost aproape iubire tot ce am trăit noi,
ne mai trebuia un cuvânt, a mai lipsit o privire,
și toate s-ar fi așezat ușor la locul lor.

Dar nu fi trist, suflete al meu, căci din tine
se nasc zorile zilei de mâine, din strigătul de luptă
ce ridică munții din somnul lor.

A fost aproape iubire povestea dintre noi,
ne mai trebuia o vară în care să ignorăm sirenele
și ne plimbăm desculți prin rouă.

Dar nu fi trist, suflete al meu căci din noi
vor răsări flori de piatră în toate ghivecele crăpate
de prea mult soare și de prea acide ploi.

English version

Iubire · Moarte · Sarut · Tarie · Zbor

Brahma Kamal*

Ca o floare ce se deface în taină,
ascunzându-și fața de lume,
și se veștejește până dimineață,
într-o tăcere absolută,
așa este inima omului.

Ca o prea delicată floare a lunii,
care se naște și moare nevăzută,
fiindcă orice privire aspră o frânge –
respirând parfumul marilor creste,
așa este inima omului.

Pentru că Tu ești luna care privește
din spatele norilor prielnici
și toate reginele nopții
înfloresc doar pentru Tine,
Tată al blândeții și al misterelor.

English version

* Acest poem a fost inspirat de articolul A bloom of Joy – the mystical Brahma Kamal. Mulțumesc pentru minunile pe care le împărtășiți cu noi!

Dumnezeu · Tarie

Lumină ești

Lumină ești
și în Tine nu este întuneric.

Asemenea unei candele care se stinge
sub vântul aspru de decembrie,
tot așa ne ridicăm și noi privirile
spre cerul nespus de albastru.

Lumină ești
și în Tine nu este întuneric.

Asemenea unei ciocârlii ce se înalță
salutând răsăritul cu voce măiastră,
tot așa ne ridicăm și noi inimile
spre tronul slavei Tale.

Lumină ești
și în Tine nu este întuneric.

Întinde-Ți dar mâna Ta și toarnă
untdelemnul păcii în candela noastră,
fiindcă ea e cu adevărat frumoasă
doar când o împresoară noaptea.

Lumină ești
și în Tine este doar viață.

English version

Sarut · Tarie · Timp · Vant

Precupețe

Vorbim ca precupețele
care vând nimicuri pe trotuar.
Nu e nicio lumină în ochii noștri,
nici măcar o amintire a marelui vis.

Am abandona nava
la primul semn de iarnă care revine,
dacă gerul ar săruta
bobocii pomilor noștri fructiferi înfloriți.

Nu știm că arhanghelii
previn majoritatea dezastrelor,
cu excepția câtorva cutremure
o dată-n viață,

care sunt menite să aducă pacea
mai aproape de inima noastră –
acel loc pe care nu-l mai găsim
decât dacă orașul nostru se prăbușește

sub cerul plin de stele.

English version

asfalt · Cantec · Dumnezeu · Iubire · Tarie · Timp

Cei care nu dorm*

Cei care nu dorm
nu Te mai slăvesc,
poartă hainele tăcerii.

Acolo unde a fost odată putere
numai pietrele
mai amintesc acum de imnele Raiului.

Și totuși zidurile Te cântă
atunci când luna
le scaldă lin în razele sale.

Nu mai arde nicio lumânare,
doar stelele luminează
Liturghia din catedrala fără boltă.

Cei care nu dorm Te slăvesc
pe țărm,
în țara promisiunile neîncălcate.

cei care nu dorm * = călugări achimiți (din ordinul Akoimati). Unul din ei era mereu în rugăciune, în biserica Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul, din Studion – Istanbul.

English version